கோத்தா தெற்­கி­லேயே சண்­டித்­த­னத்தைக் காட்­டினார்

வியாழன் February 16, 2017

வடக்கில் யுத்தம் நடை­பெற்­ற­போது தெற் கில்  துப்­பாக்­கி­களைக் காட்­டிக்­கொண்­டி­ருந்தார். அவர் தெற்­கி­லேயே சண்­டித்­த­னத்தைக் காட்­டினார். 

தமிழர்கள் போர்க்குற்ற விசாரணையை விரும்பவில்லையாம் -சந்திரிக்கா அம்மையார் கூறுகின்றார்!

வியாழன் February 16, 2017

போர்க்குற்றங்களுக்குப் பொறுப்புக்கூற வேண்டும் என்பதை விட, தமது எதிர்காலம் தொடர்பாகவே.....

Pages