தமிழ்க் கூட்டமைப்பு ஏக பிரதிநிதிகள் அல்ல, அனைத்துக் கட்சிகளுடனும் பேசவேண்டும்

வியாழன் January 12, 2017

தமிழ் மக்களின் இனப்பிரச்சினை தொடர்பாக அரசாங்கம் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புடன் மட்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தக்கூடாது...

Pages