யாழ்ப்பாண மக்கள் போக்குவரத்து விதிகளை பின்பற்றுவதில்லை, சிறிலங்கா பொலிஸ் தெரிவிக்கிறது

வெள்ளி செப்டம்பர் 11, 2015

யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள போக்குவரத்துப் பொலிஸார் பொதுமக்களுக்கு போக்குவரத்து விதிகள் தொடர்பாக...

Pages