யாழ் சமூக செயற்பாட்டு மையத்தினூடாக துவிச்சக்கர வண்டிகள்

வெள்ளி யூலை 29, 2016

யாழ் சமூக செயற்பாட்டு மையத்தினூடாக மன்னார் மாவட்டத்தில் 'சிறுவர் பாதுகாப்பு செயற்பாடுகளை உறுதிப்படுத்தல்' எனும் நோக்காக கொண்டு (U.N.I.C.E.F)  நிறுவனத்துடன் இணைந்து மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள 5 பிரதே

Pages