புதிய துணைவேந்தர் நியமனம்

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக சிரேஷ்ட பேராசிரியர் பத்மலால் எம் மானகே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவால்  3 வருடங்களுக்கு இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.