தமிழ்நாடு உயர் திறன் மேம்பாட்டு மையம் 10 ஆயிரம் வேலைகளை உருவாக்க திட்டம்

தமிழ்நாடு உயர் திறன் மேம்பாட்டு மையம் 10,000 வேலைகளை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

இது குறித்து நான் முதல்வன் திட்டத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி எம்.ஜெயப்பிரகாசன் கூறுகையில், “நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் 2022-23 நிதி ஆண்டில் 800-க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகள், உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் 16 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு திறன் பயிற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளது. வங்கி, நிதி சேவை, காப்பீட்டுத் துறையில் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பல்வேறு திறன் சார்ந்த படிப்புகளை படித்துள்ளனர். அவற்றில் 4000-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வேலையில் சேர்ந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டை திறன்களின் தலைநகரமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றுவதே தமிழ்நாடு அரசின் நோக்கம்” என்று தெரிவித்தார்.