வியாழன் August 25, 2016

‘விச ஊசி விவகாரம் பெரும் தீயாய் பரவி, இன்று முன்னாள் போராளிகளின் உளத்தீயாக மாறியிருக்கின்றது... செத்தவர்கள் போக எஞ்சியவர்களையும் சாகடிக்கும் செயல் இது.

வியாழன் August 25, 2016

2009 இனஅழிப்புப் போரின் பின்னர் தமிழர் நிலங்களை ஆக்கிரமிக்கும் செயற்பாட்டின் உச்சக்கட்டத்தை இப்போது எட்டியுள்ளது.

புதன் August 24, 2016

தமிழ்த் தேசிய அரசியல் உலகில் நன்கு அறியப்பட்ட ஒருவர் மு.திருநாவுக்கரசு. சிங்கள இனவாதம் பற்றி நெடுங்காலமாக ஆய்வுகளை நிகழ்த்தி அவற்றை நூல் வடிவில் தமிழில் வெளியிட்டு வருபவர் அவர்.

[ 1 / 5 ]

பிரதான செய்திகள்

மேலும் ...
வியாழன் August 25, 2016

‘விச ஊசி விவகாரம் பெரும் தீயாய் பரவி, இன்று முன்னாள் போராளிகளின் உளத்தீயாக மாறியிருக்கின்றது...

காணொளி/ஒலி