ஞாயிறு February 26, 2017

பிலக்குடியிருப்பு மற்றும் புதுக்குடியிருப்பு மக்களின் போராட்டத்தை வலுப்படுத்துதல் தொடர்பான கலந்துரையாடல்!

[ 1 / 5 ]

பிரதான செய்திகள்

மேலும் ...
ஞாயிறு February 26, 2017

பிலக்குடியிருப்பு மற்றும் புதுக்குடியிருப்பு மக்களின் போராட்டத்தை வலுப்படுத்துதல் தொடர்பான கலந்துரையாடல்!

ஞாயிறு February 26, 2017

யாழ். வலிகாமம் வடக்கு உயர் பாதுகாப்பு வலயத்தில் இருந்து இடம்பெயர்ந்த மக்கள் இன்று (26) காலை கவனயீர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் .